Didaktika praktického vyučování I. a II.
(DPOA_1_1)

Předložený e-learningový kurz je určen studentům učitelství praktického vyučování a odborného výcviku. Obsahuje poznatky pro kurzy Didaktika praktického vyučování I. a Didaktika praktického vyučování II. Je zaměřen na problematiku cílů, obsahu, didaktických zásad, metod, forem a prostředků praktického vyučování v odborných předmětech na středních odborných školách (technické obory, obory obchodu a služeb). Pro učitele praktického vyučování je didaktika praktického vyučování profilovou studijní disciplínou, bez které se v pedagogické praxi neobejdou. Důležitá je aplikace teoretických poznatků z obecné didaktiky a psychologie na výuku praktického vyučování a odborného výcviku v technických předmětech a předmětech obchodu a služeb na středních odborných školách. Zapracovány jsou také poznatky k problematice bezpečnosti práce, legislativy v práci učitele praktického vyučování a modernizaci vyučovacího procesu. Využít ji mohou studenti učitelství praktického vyučování, učitelé praktického vyučování a odborného výcviku v praxi středních odborných škol se zaměřením na technické obory a obory obchodu a služeb, učitelé jakékoliv dílenské výuky na základních, středních i vysokých školách i vedoucí zájmových kroužků v technických oborech.