Marketing školy (povinně-volitelný tutorovaný kurz)
(MARKS_1)

Cíle e-learningového kurzu:

  • Orientovat se v základních pojmech marketing, marketing školy, marketingové řízení školy, komunikace
    školy, vnitřní marketing, relační marketing školy. Objasnit specifika školního
    marketingu.
  • Osvojit si principy marketingové komunikace a její využití v praxi.
  • Vytvořit schéma postupu při tvorbě koncepce školního marketingu.
  • Hodnocení výsledků marketingového řízení školy, objasnit rozdíl mezi evaluací školy a marketingovým auditem.