Teorie a metodika výchovy
(TEMVÝCH)

Cíle e-learningového kurzu:

  • Vybavit studenty základním pojmoslovím a okruhem základních myšlenek z oboru „Teorie a metodika výchovy“.
  • Naučit studenty orientaci v různých náhledech výchovného působení.
  • Motivovat studenty k detailnějšímu studiu „výchovy“.