Vybrané otázky veřejné správy
(VOVS)

Předkládaná učební pomůcka byla vypracována jako e-learningová opora za účelem výuky předmětu „Vybrané otázky veřejné správy“ na Institutu celoživotního vzdělávání Mendelovy univerzity v Brně. Tato učební pomůcka je určena studentům jak v prezenční, tak kombinované formě studia. Studovaný text bude doplněn konzultacemi se studenty.

E-learningový kurz sestává z více modulů a u každého z nich je uveden cíl a předpokládané výstupu daného modulu. Následuje kontrolní test.