Školský management (povinně-volitelný tutorovaný kurz)
(SMANAG)

Cíle kurzu:

  • Orientovat se v základních pojmech management, manažerská funkce, manažerské dovednosti, plánování, organizování, personalistika, vedení, kontrolování.
  • Objasnit specifika školského managementu.
  • Osvojit si principy školského managementu a jeho využití ve školní praxi.
  • Vytvořit schéma postupu při tvorbě koncepce střední odborné školy.
  • Osvojit si  základní zásady uplatňované v rámci řízení střední odborné školy.