Rod:

1382 234.1 Sobralia leucoxantha Rchb. f.
1383 234.2 Sobralia fimbriata Poepp. & Endl.