Rod:

1378 231.1 Sievekingia fimbriata Rchb. f.
1814 231.2 Sievekingia suavis Rchb. f.
1815 231.3 Sievekingia herrenhusana Jenny