Rod:

1047 176.1 Oxyglossellum cyanocentrum (Schltr.) M. A. Clem. & D. L. Jones syn Pedilonum cyanocentrum (Schltr.) Rauschert Feddes Repert, Dendrobium cyanocentrum Schltr.