Rod:

59 16.1 Anguloa cliftonii Rolfe
60 16.2 Anguloa clowesii Lindl.
61 16.3 Anguloa eburnea B. S. Williams
62 16.4 Anguloa virginalis Linden