Dockrillia striolata (Rchb. f.) Rauschert syn Dendrobium striolatum Rchb. f.
Australia, Tasmania