Nemoci a management zdraví zvířat

Vybrané orgánové nemoci psů a koček

Mezi tzv. orgánové nemoci patří onemocnění jednotlivých orgánů, resp. orgánových soustav. Pro orgánové choroby je společné to, že dominantně postihují určitý orgán a jejich příčiny mohou být jak neinfekční, tak infekční. ve snaze schematicky rozdělit a zpřehlednit různé skupiny onemocnění se tak mezi tzv. orgánové choroby řadí např. nemoci kůže, nemoci trávicího traktu, nemoci dýchacího aparátu, nemoci ledvin a močových cest apod. Řada neinfekčních onemocnění má však charakter poruch metabolismu či poruch žlaz s vnitřní sekrecí a jejich dopady na organismus jsou mnohasměrné. je tedy zřejmé, že každé rozdělení je nutno chápat jako orientační a celá řada nemocí zasahuje do většího počtu orgánů a orgánových systémů. Jako příklad lze jmenovat endokrinnní poruchy, kdy v důsledku narušení produkce různých hormonů dochází k multisystémovým účinkům, přičemž dominující klinické příznaky mohou mít charakter kožního onemocnění.


Kožní onemocnění

Nemoci kůže a kožních derivátů patří mezi nejčastější onemocnění řešená ve veterinární praxi u malých zvířat. Vzhledem k tomu, že kůže je považována za „zrcadlo“ vnitřního prostředí organismu, musíme si uvědomovat, že kožní změny mohou mít velkou řadu nejrůznějších příčin. Mezi základní příčiny kožních onemocnění se řadí:

Mykotická kožní onemocnění

Dermatofytóza

příznaky:

diagnostika:

terapie:

Bakteriální kožní onemocnění

Podle hloubky postižení kůže

 

Endokrinní poruchy/endokrinopatie/poruchy žláz s vnitřní sekrecí

Jednotlivé endokrinní poruchy s kožními projevy jsou stručně charakterizovány v následujících schématech.

Odkaz na obrázky: http://imgarcade.com/1/cushings-disease-in-dogs-symptoms/

Odkaz na fota: http://www.cat-hyperthyroidism.co.uk/


Nemoci z poruch imunity

Nemoci z poruch imunity zahrnují tzv. alergie = hypersenzitivní reakce, kdy imunitní systém reaguje nepřiměřeně na setkání s alergenem, který se do organismu dostává z vnějšího prostředí. Další skupinou nemocí z poruch imunity jsou autoimunitní onemocnění, při kterých imunitní systém „rozpozná“ vlastní tkáně a buňky jako tělu cizí a reaguje na ně autoreaktivní imunitní reakcí.

Hypersenzitivní reakce (alergie)


Autoimunitní kožní onemocnění

Pemfigus (komplex)

Systémový lupus erytematosus

Diskový lupus erytematosus


Nemoci uší

Jedno z nejčastějších onemocnění (5 – 8 % psů, 2 % koček)

Anatomická struktura:

Otitidy


Nemoci paranalních váčků

Nemoci paranálních váčků se vyskytují častěji u psů, u koček se vyskytují zřídka.

Foto – zdroj: http://www.veterinabrno.cz/products/dermatologie/

Terapie a prevence

 

Nemoci víček

___________________________________

Použitá literatura a zdroje:


Dokument byl vytvořen: 05. 07. 2020 02:41:28
Zdroj: http://web2.mendelu.cz/af_291_projekty2/vseo/