Základy veterinární medicíny

5. Systémová onemocnění

 

Sepse

Celková infekce organismu s proniknutím bakterií do krevního oběhu (streptokoky, staphylokoky, E. coli, klebsielly, pasterelly, salmonelly)

Etiologie:

Patogeneze:

Příznaky:

Prognóza vesměs nepříznivá

Vliv na kvalitu masa: při sepsi konfiskace celého těla zvířete


Toxémie

Průnik toxinů do oběhu a tkání (= zaplavení organismu toxiny)

Etiologie:

Toxiny bakteriálního nebo metabolického původu proniknou do krve (clostridie, stafylokoky, coli, salmonelly; amoniak, ketolátky)

Patogeneze:

Příznaky:

Dg a ddg:

Anamnéza, klinika, charakter toxinu

Vliv na kvalitu masa:

Znehodnoceno celé tělo zvířete

 

Choroby krve a krvetvorných orgánů

- Krvácení

Zvíře má množství krve představující cca 8 % tělesné hmotnosti

Příznaky krvácení se projeví při ztrátě 10 – 20 % krve, tj. 4 -8 l krve u zvířete s 500 kg ž.hm. -  (anémie, šok, kolaps)

Krvácení – vnější (poranění) x vnitřní (krvácení do dutiny břišní..); při poruchách srážlivosti (hemoperitoneum, hemothorax); při sepsích a intoxikacích

Typy krvácení

Příznaky:

Prognóza: Nebezpečí vykrvácení a smrti při ztrátách 20 – 30 % krve (15 – 20 ml /kg ž.h.)        tj. při ztrátě kolem 10 l krve

Terapie:

 

- Anémie (chudokrevnost)

Pokles počtu červených krvinek (erytrocytů), pokles množství červeného krevního barviva (hemoglobinu)

Typy anemií

1. Hypoplastická – hypofunkce kostní dřeně (karence Fe, Cu, Co, B12, Ak)

  Snížená tvorba erytrocytů

2. Hemolytická – poškození erytrocytární membrány (rozpad červených krvinek) – výstup hemoglobinu do plasmy (hemoglobinemie, hemoglobinurie)

            Příklady hemolytické anemie:

3. Posthemoragická anemie:

Příznaky:

Laboratorní nález (krevní obraz):

Dg a ddg:

Vliv na maso: Snížená kvalita, bledost svaloviny

 

- Methemoglobinemie (= otrava dusičnany a dusitany)

Methemoglobin – patologická forma hemoglobinu při oxidaci dvojmocného železa na trojmocné

Kyslík v methemoglobinu je pevně vázán a nemůže být z této vazby uvolněn

Etiologie:

Látky vyvolávající vznik methemoglobinu – dusitany, dusičnany (krmiva, hnojiva, voda)

Hlavní příznak – cyanóza; čokoládově hnědá krev

 

Dehydratace

Jako dehydrataci označujeme stav, kdy organismus ztráci větší množství tekutin než je jejich příjem, resp. schopnost tekutiny vstřebávat - dochází k "odvodnění" organismu. Spolu s vodou se většinou z organismu ztrácí také ionty, které je pak nutné při léčbě (rehydratace) spolu s vodou nutno doplňovat.

Příčiny:

Hlavní příznaky

Dg.

Dokument byl vytvořen: 20. 09. 2020 16:59:57
Zdroj: http://web2.mendelu.cz/af_291_projekty2/vseo/