logo
ban ban logo

Průměrný učitel vypráví. Dobrý učitel vysvětluje. Výborný učitel ukazuje. Nejlepší učitel inspiruje.

Charles Farrar Browne

Tisková zpráva
docx / www / www

mendel
mendel

2014

Zprávy z laboratoře / Laboratory information

liposon liposon liposon

Picture of the week

Pravidelný seminář (29 T) Arctium lappa, commonly known as burdock, is being promoted/recommended as a healthy and nutritive food in Chinese societies. Burdock has been used therapeutically in Europe, North America and Asia for hundreds of years. The roots, seeds and leaves of burdock have been investigated in view of its popular uses in traditional Chinese medicine (TCM). In this review, the reported therapeutic effects of the active compounds present in the different botanical parts of burdock are summarized. In the root, the active ingredients have been found to "detoxify" blood in terms of TCM and promote blood circulation to the skin surface, improving the skin quality/texture and curing skin diseases like eczema. Antioxidants and antidiabetic compounds have also been found in the root. In the seeds, some active compounds possess anti-inflammatory effects and potent inhibitory effects on the growth of tumors such as pancreatic carcinoma. In the leaf extract, the active compounds isolated can inhibit the growth of micro-organisms in the oral cavity. The medicinal uses of burdock in treating chronic diseases such as cancers, diabetes and AIDS have been reported. However, it is also essential to be aware of the side effects of burdock including contact dermatitis and other allergic/inflammatory responses that might be evoked by burdock.

SEMINAR

Pravidelný seminář (29 T)
Pravidelný seminář (29 T)

Stránky jsou archivovány Web archivem
Laboratorní stránky jsou zařazeny do Web archvivu

Pravidelný seminář (29 T) Tyto stránky jsou pravidelně archivovány Národní knihovnou ČR pro svou kulturní, vzdělávací, vědeckou, výzkumnou nebo jinou informační hodnotu za účelem dokumentace autentického vzorku českého webu. Jsou součástí kolekce českých webových stránek, které NK ČR hodlá dlouhodobě uchovávat a zpřístupňovat pro budoucí generace. Jejich záznam je součástí České národní bibliografie a katalogu NK ČR. Vyloučení odpovědnosti:
Národní knihovna ČR není odpovědná za věcný obsah archivovaných stránek. Zařazení stránek do archivace v žádném případě neznamená souhlas NK ČR s jejich obsahem ani nevyjadřuje podporu autorům těchto stránek či jejich myšlenkám a názorům. This website is regularly archived by the National Library of the Czech Republic for its cultural, educational, scientific, research or other values with the aim of documenting an authentic sample of the Czech web. It belongs to a collection of Czech websites to be preserved by the National Library and made available for posterity. Its record is included in the Czech National Bibliography and the National Library catalogue. Disclaimer:
The National Library of the Czech Republic is not responsible for content of the archived website. By archiving the website, the National Library does not endorse its content nor expresses its support to the website authors, their ideas or opinions.

Pravidelný seminář (29 T)

RESEARCH IN LAB

IDENTIFIKACE BAKTERIÁLNÍCH DRUHŮ Z KLINICKÉHO MATERIÁLU
Pravidelný seminář (29 T)
Bakteriální infekce v nemocnicích jsou velmi závažným problémem (s ohledem na vznikající rezistenci a následně velmi obtížně zvládnutelný průběh bakteriálního onemocnění). Proto je nezbytné všechny tyto infekce pečlivě studovat pochopit důvody jejich vzniku a přijmout vhodná opatření. V odborných a vědeckých kruzích je tento fenomén velmi diskutovaným a zůstává stále zahalený řadou nejasností. Rezistentní bakterie výrazně zhoršují prognózu pacientů, znesnadňují jejich léčbu a v řadě případů vedou k náročným chirurgickým zákrokům až k případné smrti pacienta. Podle obecných přijatých pravidel jsou bakterie rezistentní, pokud určité antibiotikum ztratí schopnost tyto bakterie zabíjet nebo zastavovat jejich růst. O biologické podstatě problému je známo stále velmi málo (známe hlavní mechanismy přenosu přes plasmidy a chromozomové kazety rezistence). Stále však přes velký pokrok v poznání patofyziologických principů vzniku a přenosu infekcí zůstávají tyto infekce závažným problémem nejen zdravotnickým, ale i socioekonomickým (náklady na náročnou léčbu, rehabilitaci jsou nezanedbatelné).

Stratocummulus, Cumulus fractus, Altostratus, Altocumulus 13. 7 . 2014, 13:55 UTC, NWN

Pravidelný seminář (29 T)

Koordinační porada s pracovníky Slovenské společnosti pro vesmírné aktivity

Pravidelný seminář (29 T)
V úterý 15. 7. 2014 se uskutečnila v Bratislavě (http://sosa.sk/) pracovní schůzka zaměřená na přípravu prvního technologického startu stratosférického balonu. Termín startu je plánován na konec měsíce srpna/ začátek měsíce září. Hlavním cílem připravovaného startu je především pečlivá příprava technického řešení. Plánovaný experiment je zaměřený na sledování poškození nukleové kyseliny různými druhy záření, které ve stratosféře významně narůstá. Hlavní technické díly jsou již připraveny a v současnosti se připravují zátěžové testy pro extrémní podmínky především teplotní a tlakové. Kromě této části jsou připraveny technické prostředky pro úpravu elektroniky a její propojení na hlavní řídící panel využívaný pro realizované lety.

Již před 10 lety se Česká republika spolu s dalšími devíti evropskými zeměmi staly členy Evropské unie. Ačkoliv si Česká republika oficiálně připomene svůj vstup do Evropské unie 1. května, Úřad vlády ČR ve spolupráci se Zastoupením Evropské komise v ČR a dalšími partnery přichystaly řadu akcí, které budou probíhat po celé jaro. Europe Day is observed annually on May 05, 2014. There are two separate designations of Europe Day: The Council of Europe's day was established in 1949, while the European Union's (EU) day celebrates the day the EU's predecessor was proposed in 1950. For the EU, the day is also known as Schuman Day, comme morating the historical declaration by French foreign minister Robert Schuman.

The Council of Europe was founded on May 5, 1949. The same day was chosen for its celebrations when the holiday was established in 1964. In 1985, the European Communities (later EU) adopted the European symbols of the Council of Europe, but decided to hold their Europe Day on May 9, in memorial of the Schuman Declaration of 1950. Europe is, by convention, one of the world's seven continents. It is the world's second-smallest continent by surface area. The European Union is an economic and political union of member states that are located primarily in Europe. The EU has developed a single market through a standardized system of laws. In addition a monetary union, the Eurozone, was established in 1999

Journal of Metallomics and Nanotechnologies

První číslo vychází v průběhu května 2014 Časopis Journal of Metallomics and Nanotechnologies vychází pouze elektronicky, čtvrtletně. Jeho obsahové zaměření je v oblastí nano-biochemie, nanotechonologie, biomedicína a nanomedicína. Časopis vychází bez regionálních mutací v českém, slovenském a anglickém jazyce. Vydavatel: Laboratoř metalomiky a nanotechnologií Mendelova univerzita v Brně, Zemědělská 1, 613 00, Brno, Česká republika http://web2.mendelu.cz/af_239_nanotech/J_Met_Nano/index.html

Zprávy z výzkumu/ Scientific ReportsAntares Rocket With Full Moon
X-rays From A Young Supernova Remnant The full moon rises in the sky to the right of the Orbital Sciences Corporation Antares rocket, with the Cygnus spacecraft onboard, Saturday, July 12, 2014, launch Pad-0A, NASA's Wallops Flight Facility in Virginia. The Antares is scheduled to launch at 12:52 p.m. Sunday, July 13, 2014 with the Cygnus spacecraft filled with over 3,000 pounds of supplies for the International Space Station, including science experiments, experiment hardware, spare parts, and crew provisions. The Orbital-2 mission is Orbital Sciences' second contracted cargo delivery flight to the space station for NASA.
Changes Near Downhill End of a Martian Gully
W3 Star-forming RegionThis image of the surface of Mars covers a location that has been captured several times by the HiRISE camera aboard NASA's Mars Reconnaissance Orbiter to look for changes in gullies. Changes have now been seen in many gullies on Mars, and show that these landforms are evolving rapidly. The timing of the changes is often in winter or early spring, suggesting that they are caused by the carbon dioxide frost that forms in and around most gullies every year. > NASA Spacecraft Observes Further Evidence of Dry Ice Gullies on Mars HiRISE is one of six instruments on NASA's Mars Reconnaissance Orbiter. The University of Arizona, Tucson, operates HiRISE, which was built by Ball Aerospace & Technologies Corp., Boulder, Colo. NASA's Jet Propulsion Laboratory, a division of the California Institute of Technology in Pasadena, manages the Mars Reconnaissance Orbiter Project for NASA's Science Mission Directorate, Washington
This colorized image of Jupiter's moon Europa
Icy moon Enceladus has underground seaThis colorized image of Jupiter's moon Europa is a product of clear-filter grayscale data from one orbit of NASA's Galileo spacecraft, combined with lower-resolution color data taken on a different orbit. The blue-white terrains indicate relatively pure water ice, whereas the reddish areas contain water ice mixed with hydrated salts, potentially magnesium sulfate or sulfuric acid. The reddish material is associated with the broad band in the center of the image, as well as some of the narrower bands, ridges, and disrupted chaos-type features. It is possible that these surface features may have communicated with a global subsurface ocean layer during or after their formation. The image area measures approximately 101 by 103 miles (163 km by 167 km). The grayscale images were obtained on November 6, 1997, during the Galileo spacecraft's 11th orbit of Jupiter, when the spacecraft was approximately 13,237 miles (21,700 kilometers) from Europa. These images were then combined with lower-resolution color data obtained in 1998, during the spacecraft's 14th orbit of Jupiter, when the spacecraft was 89,000 miles (143,000 km) from Europa. Image Credit: NASA/JPL-Caltech/SETI Institute
Caribbean Sea Viewed From the International Space Station
Spacewalk ends early From the Earth-orbiting International Space Station, flying some 225 nautical miles above the Caribbean Sea in the early morning hours of July 15, NASA astronaut Reid Wiseman photographed this north-looking panorama that includes parts of Cuba, the Bahamas and Florida, and even runs into several other areas in the southeastern U.S. The long stretch of lights to the left of center frame gives the shape of Miami.
Comet 67P/Churyumov-Gerasimenko
Spacewalk ends early Comet 67P/Churyumov-Gerasimenko, imaged on 14 July 2014 by OSIRIS, Rosetta’s scientific imaging system, from a distance of approximately 12 000 km. The image suggests that the comet may consist of two parts: one segment seems to be rather elongated, while the other appears more bulbous. Read more via the blog: The dual personality of comet 67P/C-G
Title Galileo positioning while driving in Slovakia
Spacewalk ends early o Released 23/06/2014 3:18 pm
o Copyright GoSpace
o Description
Slovakian company GoSpace performed Galileo positioning while driving around Bratislava on 1 May 2014. The company was among those certified by ESA for their early Galileo positioning achievement.
BioPen: direct writing of functional materials at the point of care
Spacewalk ends early Rapid and precise patterning of functional biomaterials is desirable for point-of-care (POC) tissue engineering and diagnostics. However, existing technologies such as dip-pen nanolithography and inkjet printing are currently unsuitable for POC applications due to issues of cost and portability. Here, we report the development of ‘BioPen’, a portable tool for continuous, defined and scalable deposition of functional materials with micrometer spatial resolution and nanolitre volumetric resolution. BioPen is based upon the ballpoint pen but with multiple “ink sources” (functional material solutions) and with an apparatus that can be optimized for writing living cells, proteins, nucleic acids, etc. We demonstrate POC detection of human immunodeficiency virus type 1 (HIV-1) nucleic acid by writing on paper with BioPen using “ink” consisting of nucleic acid probes and nucleic acid-modified gold nanoparticles. We also demonstrate POC tissue engineering by writing a continuous pattern of living, functional, interconnected cells with a defined extracellular environment. Because it is simple, accurate, inexpensive and portable, BioPen has broad potential for POC detection of diagnostic biomarkers, and for POC engineering of tissues for a range of healing applications.
Binding of fullerenes and nanotubes to MscL
Spacewalk ends early Multi-drug resistance is becoming an increasing problem in the treatment of bacterial infections and diseases. The mechanosensitive channel of large conductance (MscL) is highly conserved among prokaryotes. Evidence suggests that a pharmacological agent that can affect the gating of, or block the current through, MscL has significant potential as a new class of antimicrobial compound capable of targeting a range of pathogenic bacteria with minimal side-effects to infected patients. Using molecular dynamics we examine the binding of fullerenes and nanotubes to MscL and demonstrate that both are stable within the MscL pore. We predict that fullerenes will attenuate the flow of ions through MscL by reducing the pore volume available to water and ions, but nanotubes will prevent pore closure resulting in a permanently open pore. Moreover, we confirm experimentally that it is possible to attenuate the flow of ions through MscL using a C60-? cyclodextrin complex.
Title Mexico City
Spacewalk ends early This week’s satellite image was acquired over the eastern part of Mexico City. The area pictured lies within central Mexico’s highlands plateau called the Valley of Mexico. This valley was originally covered by the waters of Lake Texcoco but over the centuries the water has been drained. The area that has not been built up is today used for hydraulic management and is made up of reservoirs and ponds such as the large, dark Nabor Carrillo lake pictured here. The area receives more than 100 000 migratory birds each year that travel through the Central Migratory Flyway, and is a key resting, feeding and breeding ground for several species of shorebirds. In contrast to the open space of the former Lake Texcoco, Mexico City is a densely populated metropolitan area (left and bottom). We can see the runways of the international airport on the far left. South of the airport is the Alameda Oriente recreational park with its somewhat spiral artificial lake. North of the airport, El bosque de San Juan de Aragón is another park and important green area. City parks play a large role in the city’s effort to alleviate air pollution. In the early 1990s, pollution was believed to cause hundreds of deaths each year. Air quality has improved in recent decades through a series of government efforts to cut emissions. This image, acquired by Korea’s Kompsat-2 satellite on 21 December 2012, is also featured on the Earth from Space video programme.
Astronaut John Glenn at Cape Canaveral
Spacewalk ends early Astronaut John H. Glenn Jr., wearing a Mercury pressure suit, is photographed at Cape Canaveral, Florida, during preflight training activities for the Mercury-Atlas 6 (MA-6) mission. Glenn made America's first manned Earth-orbital spaceflight on Feb. 20, 1962. Launched from Cape Canaveral (Florida) Launch Complex 14, he completed a successful three-orbit mission around the earth, reaching a maximum altitude (apogee) of approximately 162 statute miles and an orbital velocity of approximately 17,500 miles per hour. Glenn's "Friendship 7" Mercury spacecraft landed approximately 800 miles southeast of Cape Canaveral in the vicinity of Grand Turk Island. Mission duration from launch to impact was 4 hours, 55 minutes, and 23 seconds.

Spacewalk ends early Computational Investigation of Locked Nucleic Acid (LNA) Nucleotides in the Active Sites of DNA Polymerases by Molecular Docking SimulationsAptamers constitute a potential class of therapeutic molecules typically selected from a large pool of oligonucleotides against a specific target. With a scope of developing unique shorter aptamers with very high biostability and affinity, locked nucleic acid (LNA) nucleotides have been investigated as a substrate for various polymerases. Various reports showed that some thermophilic B-family DNA polymerases, particularly KOD and Phusion DNA polymerases, accepted LNA-nucleoside 5'-triphosphates as substrates. In this study, we investigated the docking of LNA nucleotides in the active sites of RB69 and KOD DNA polymerases by molecular docking simulations. The study revealed that the incoming LNA-TTP is bound in the active site of the RB69 and KOD DNA polymerases in a manner similar to that seen in the case of dTTP, and with LNA structure, there is no other option than the locked C3'-endo conformation which in fact helps better orienting within the active site.
Oxidative Stress Induced Age Dependent Meibomian Gland Dysfunction
Spacewalk ends early The purpose of our study was to investigate alterations in the meibomian gland (MG) in Cu, Zn-Superoxide Dismutase-1 knockout (Sod1-/-) mouse.
Methods
Tear function tests [Break up time (BUT) and cotton thread] and ocular vital staining test were performed on Sod1-/- male mice (n = 24) aged 10 and 50 weeks, and age and sex matched wild–type (+/+) mice (n = 25). Tear and serum samples were collected at sacrifice for inflammatory cytokine assays. MG specimens underwent Hematoxylin and Eosin staining, Mallory staining for fibrosis, Oil Red O lipid staining, TUNEL staining, immunohistochemistry stainings for 4HNE, 8-OHdG and CD45. Transmission electron microscopic examination (TEM) was also performed.

Results
Corneal vital staining scores in the Sod1-/- mice were significantly higher compared with the wild type mice throughout the follow-up. Tear and serum IL-6 and TNF-? levels also showed significant elevations in the 10 to 50 week Sod1-/- mice. Oil Red O staining showed an accumulation of large lipid droplets in the Sod1-/- mice at 50 weeks. Immunohistochemistry revealed both increased TUNEL and oxidative stress marker stainings of the MG acinar epithelium in the Sod1-/- mice compared to the wild type mice. Immunohistochemistry staining for CD45 showed increasing inflammatory cell infiltrates from 10 to 50 weeks in the Sod1-/- mice compared to the wild type mice. TEM revealed prominent mitochondrial changes in 50 week Sod1-/- mice.

Conclusions
Our results suggest that reactive oxygen species might play a vital role in the pathogensis of meibomian gland dysfunction. The Sod1-/- mouse appears to be a promising model for the study of reactive oxygen species associated MG alterations.
Lavage with Allicin in Combination with Vancomycin Inhibits Biofilm Formation by Staphylococcus epidermidis in a Rabbit Model of Prosthetic Joint Infection
Spacewalk ends early The present anti-infection strategy for prosthetic joint infections (PJI) includes the use of antibiotics and surgical treatments, but the bacterial eradication rates are still low. One of the major challenges is the formation of biofilm causing poor bacterial eradication. Recently it has been reported that allicin (diallyl thiosulphinate), an antibacterial principle of garlic, can inhibit bacteria adherence and prevent biofilm formation in vitro. However, whether allicin could inhibit biofilm formation in vivo is unknown. The aim of this study was to investigate the effects of allicin on biofilm formation, and whether allicin could potentiate the bactericidal effect of vancomycin in a rabbit PJI model.

Methods
A sterile stainless-steel screw with a sterile ultra-high molecular weight polyethylene washer was inserted into the lateral femoral condyle of the right hind knee joint of rabbit, and 1 mL inoculum containing 104 colony-forming units of Staphylococcus epidermidis was inoculated into the knee joint (n = 32). Fourteen days later, rabbits randomly received one of the following 4 treatments using continuous lavages: normal saline, vancomycin (20 mcg/mL), allicin (4 mg/L), or allicin (4 mg/L) plus vancomycin (20 mcg/mL). Three days later, the washer surface biofilm formation was examined by scanning electron microscopy (SEM). The bacterial counts within the biofilm of implanted screws were determined by bacterial culture.

Results
The lowest number of viable bacterial counts of Staphylococcus epidermidis recovered from the biofilm was in the rabbits treated with allicin plus vancomycin (P0.01 vs. all other groups). The biofilm formation was significantly reduced or undetectable by SEM in rabbits receiving allicin or allicin plus vancomycin.

Conclusion
Intra-articular allicincan inhibit biofilm formation and enhance the bactericidal effect of vancomycin on implant surface in vivo. Allicin in combination with vancomycin may be a useful anti-infection strategy for the treatment of PJI.
The Tumor-Suppressive MicroRNA-135b Targets c-Myc in Osteoscarcoma
Spacewalk ends early Osteosarcoma is the most common primary tumor of the bone. It leads to many deaths because of its rapid proliferation and metastasis. Recent studies have shown that microRNAs are important gene regulators that are involved in various cancer-related processes. In this study, we found that miR-135b was down-regulated in both osteoscarcoma patient tumor tissues and osteoscarcoma cell lines in comparison to paired adjacent non-tumor bone tissue. We observed that a lower level of miR-135b was associated with metastasis. The ectopic expression of miR-135b markedly suppressed osteoscarcoma cell proliferation, migration, and invasion. Conversely, the inhibition of miR-135b expression dramatically accelerated cell proliferation, migration, and invasion. The forced expression of miR-135b in osteosarcoma cells resulted in a significant reduction in the protein level of c-Myc and repressed the activity of a luciferase reporter that contained the 3'-untranslated region of the c-Myc mRNA. These effects were abolished by the mutation of the predicted miR-135b-binding site, which indicates that c-Myc may be a miR-135b target gene. Moreover, the ectopic expression of c-Myc partially reversed the inhibition of cell proliferation and invasion that was caused by miR-135b. These data therefore suggest that miR-135b may function as a tumor suppressor to regulate osteosarcoma cell proliferation and invasion through a mechanism that targets the c-Myc oncogene. These findings indicate that miR-135b may play a role in the pathogenesis of osteosarcoma.
DNA Repair Biomarkers XPF and Phospho-MAPKAP Kinase 2 Correlate with Clinical Outcome in Advanced Head and Neck Cancer
Spacewalk ends early Induction chemotherapy is a common therapeutic option for patients with locoregionally-advanced head and neck cancer (HNC), but it remains unclear which patients will benefit. In this study, we searched for biomarkers predicting the response of patients with locoregionally-advanced HNC to induction chemotherapy by evaluating the expression pattern of DNA repair proteins. Methods
Expression of a panel of DNA-repair proteins in formalin-fixed paraffin embedded specimens from a cohort of 37 HNC patients undergoing platinum-based induction chemotherapy prior to definitive chemoradiation were analyzed using quantitative immunohistochemistry.
Results
We found that XPF (an ERCC1 binding partner) and phospho-MAPKAP Kinase 2 (pMK2) are novel biomarkers for HNSCC patients undergoing platinum-based induction chemotherapy. Low XPF expression in HNSCC patients is associated with better response to induction chemoradiotherapy, while high XPF expression correlates with a worse response (p = 0.02). Furthermore, low pMK2 expression was found to correlate significantly with overall survival after induction plus chemoradiation therapy (p = 0.01), suggesting that pMK2 may relate to chemoradiation therapy.
Conclusions
We identified XPF and pMK2 as novel DNA-repair biomarkers for locoregionally-advanced HNC patients undergoing platinum-based induction chemotherapy prior to definitive chemoradiation. Our study provides insights for the use of DNA repair biomarkers in personalized diagnostics strategies. Further validation in a larger cohort is indicated.

AKTUALITY | NEWS


Journal of Metallomics and Nanotechnologie
laboratorní časopis
- informace pro autory

Pokročilé možnosti v editování projektů
Prof. Ing. René Kizek, Ph.D., RNDr. Josef Růžička, Petr Čapek, Mgr. Michal Horák, Martina Staňková, Mgr. Olga Kryštofová, Ph.D.
úterý 22. 07. 2014, od 13:30 – 18:00 h
pozvánka

Praktický kurz monitorování toxicity vybraných cytostatik pomocí MTT testu a real-time monitoringu xCELLigence.
Ing. Markéta Sztalmachová, MUDr. Jaromír Gumulec, RNDr. Jan Balvan, Ing. Hana Polanská, Mgr. Kristýna Hudcová, Mgr. Monika Holubová, Mgr. Michaela Fojtů, Bc. Petr Štěpka, Mgr. Martina Raudenská, Ph.D., RNDr. Michal Masařík, Ph.D.
24. 07. 2014, od 12:00 – 20:00 h
pozvánka

Optimizing of CE-ESI-MS analysis of therapeutic monoclonal antibodies: Living, working and traveling in The Netherlands
Ing. Maja Stanisavlejvic, Mgr. Markéta Vaculovičová, Ph.D..
pátek 25. 07. 2014, od 13:00
pozvánka

Studium vybraných antioxidantů a jejich analýza elektrochemickými metodami
Bc. Mgr. Markéta Komínková, Mgr. Ondřej Zítka, Ph.D.
25. 7. 2014, 12:00 h
pozvánka

Zpracování technického konceptu stratosferické sondy
Jan Zítka, MSc. Amitava Moulick, Ph.D., Ing. Vedran Milosavljevic, Doc. RNDr. Pavel Kopel, Ph.D., Mgr. Markéta Vaculovičová, Ph.D., Mgr. Ondřej Zítka, Ph.D., Doc. RNDr. Vojtěch Adam, Ph.D., Prof. Ing. René Kizek, Ph.D.
25. 7. 2014, 12:00 h
pozvánka

Detection of Biogenic Amines in the samples of urine of patiens with CaP
Mgr. Natalia Cernei, Ph.D., Mgr. Zbyněk Heger, Mgr. Ondřej Zítka, Ph.D., Ing. et Bc. Markéta Kominková, Doc. RNDr. Vojtěch Adam, Ph.D., Prof. Ing. René Kizek, Ph.D.
25. 07. 2014, od 13:00
pozvánka

Kultivace a technické zázemí pro buněčné kultury
Ing. Iva Blažková, Mgr. Markéta Vaculovičová, Ph.D.
pátek 25. 07. 2014, od 13:00
pozvánka

Vliv stresových faktorů doxorubicinu a peroxidu vodíku na expresi metalothioneinu u bakteriálního kmene E.coli s geny MT1A a MT3
Ing. Kateřina Tmejová, Ph.D., Mgr. Dagmar Chudobová, Mgr. Ana Maria Jimenez Jinemez, Ing. Branislav Ruttkay-Nedecký, Ph.D.
pátek 25. 07. 2014, od 15:00
pozvánka

Genome editing with Cas9 in adult mice corrects a disease mutation and phenotype
Zbyněk Heger
25. 7. 2014, 14:00 h
pozvánka

Optimalizace separace a detekce spermidinu pomocí HPLC s derivatizací ninhydrinem
Markéta Komínková, Natalia Cernei, Zbyněk Heger, Ondřej Zítka, Jiří Skládanka, Vojtěch Adam
pátek 25. 07. 2014, od 15:00
pozvánka

Akce

Nanocon 2014
6. mezinárodní konference
5. - 7. listopadu 2014 - Hotel Voroněž I, Brno, Česká republika, EU
pozvánka

Journal of Metallomics and Nanotechnologies

Prototyp funkční vzorek

Využití cévní náhrady jako nástroje pro posouzení antimikrobiality látek na povrchu cévních náhrad

Matematický model pro vyhodnocení hodnot absorbance pro posouzení antimikrobiality látek

Software pro analýzu viability buněk po působení toxických agens a pro stanovení 50% inhibiční koncentrace

NOVÉ PUBLIKACE

Monitoring of the Surface Modification of Nanoparticles by Electrochemical Measurements Using Scanning Electrochemical Microscope

The effect of silver ions and silver nanoparticles on Staphylococcus aureus

Zemědělská 1/1665
613 00 Brno
Budova D
Tel.: +420 545 133 350
Fax.: +420 545 212 044