Úvod
Trávníkové druhy
Základní trávníkové druhy
Doplňkové druhy
Jeteloviny
Kategorie trávníků
Zakládání trávníků
Ošetřování trávníků
Sportovní trávníky
Golfové trávníky
Choroby trávníků
Plevele trávníků
Kobercové trávníky
Literatura

 
        © 2007
druhy_travy_doplnkove 1.0 Trávníkové druhy

1.1.2 Doplňkové trávníkové druhy

Psineček výběžkatý (Agrostis stolonifera)

Psineček výběžkatý má nadzemní výběžky. Současné odrůdy psinečku výběžkatého vytváří až 250 000 výhonů na m2. Šířka listové čepele je u trávníkových odrůd 0,7 – 0,8 mm. Snáší kosení na výšku 3 mm. Jedná se o druh, který je náročný na vláhu a dostatek světla. Z tohoto důvodu je u golfových greenů, pro které se využívá, nezbytná závlaha a jejich umístění na prosvětlených místech. Nevýhodou psinečku výběžkatého je pomalejší vzcházení (12 – 18 dnů). Brzy na podzim také ztrácí zelenou barvu a získává ji později na jaře. Kromě náchylnosti k plstnatění je také náchylný k chorobám, zejména plísni sněžné. Na druhou stranu je schopný rychlé regenerace a svými výběžky vyplňuje mezery v porostu a je schopen lépe odolávat zaplevelení lipnicí roční.

   Detail listu psinečku výběžkatého    Trávník z psinečku výběžkatého

Využívá se především do golfových greenů, kde se pěstuje v monokultuře. Moderní odrůdy tvořící více výhonků jsou náročnější než odrůdy starší tvořící méně výhonků. Není však příliš odlišná od údržby greenů na kterých je směs kostřavy červené a psinečku tenkého. Každý golfový green vyžaduje pravidelnou závlahu, hnojení, sečení, vertikutaci a aerifikaci. Využití v ostatních kategoriích trávníků je limitováno jeho vysokou konkurenční silou, protože je schopen z porostu vytlačit ostatní druhy trav. Při podílu do 5% ve směsi je možné ho zařadit do okrasných trávníků nebo do krajinných trávníků podél vodotečí.

Psineček psí Agrostis canina

Nadzemní výběžky hustší a kratší než u psinečku výběžkatého. Velmi dobrá textura. Tolerantní vůči nízké zátěži. Snáší nízkou úroveň hnojení. Vydrží na chudších stanovištích. Není příliš zimovzdorný a je náchylný k chorobám. Využití do okrasných trávníků a golfových greenů v jižní Evropě.

Kostřava ovčí (Festuca ovina)

Kostřava ovčí je hustě trsnatá tráva, která nesnáší vysokou zátěž (sešlapávání). Na 1 m2 vytváří až 135 000 výhonků. Šířka listové čepele je kolem 0,5 mm, což ji předurčuje pro využití do okrasných jemnolistých trávníků. Výška kosení je od 0,8 do 6,5 cm. Na jaře brzy obrůstá a zelenou barvu si udržuje také přes zimu. Jedná se o suchovzdorný druh. Trávník si udržuje zelenou barvu také při nedostatku vláhy. Snáší zastínění a je nenáročná na živiny. Nevyhovuje ji vysoká zátěž. Výhodou je malá tvorba hmoty.

Vhodná je zejména do okrasných trávníků, ale využití nachází také v krajinných trávnících. Používá se také na roughy golfových hřišť.

   Kostřava ovčí    Lata kostřavy ovčí

Kostřava rákosovitá (Festuca arundinacea)

Kostřava rákosovitá patří mezi krátce výběžkaté trávy. Její trsy jsou řidší, na 1m2 vytváří kolem 45 000 výhonků. Barva je tmavě zelená až sytě zelená. Šířka listové čepele je kolem 4 mm, ale na trhu se již objevují úzkolisté odrůdy (Barlexas). Příměs širokolisté kostřavy rákosovité ve směsi jemnolistých druhů narušuje celkový vzhled trávníku. Vzchází za 10 – 20 dnů. Vývin pomalý až středně rychlý. Optimální výška kosení je 2,5 – 6,0 cm. Jedná se o suchovzdorný druh s vysokou vytrvalostí. Nemá problémy s letními přísušky. Nízké nároky na vláhu. Vhodná je do směsí s lipnicí luční. Nové odrůdy snášejí také zastínění. Známá je symbióza kostřavy rákosovité s houbami rodu Neotyphodium.

   Detail listu kostřavy rákosovité    Trávník z kostřavy rákosovité (dole)

Využívá se do sportovních trávníků (fotbalová hřiště), golfových roughů, užitkových trávníků (parkové trávníky s nízkou úrovní údržby) nebo do krajinných trávníků (okraje komunikací) na sušších stanovištích. Využít ji můžeme také pro dostihové dráhy.

Metlice trsnatá (Deschampsia caespitosa)

Metlice trsnatá je hustě trsnatá tráva. První trávníkové odrůdy byly vyšlechtěny v 60. letech v Československu ve Šlechtitelské stanici Větrov. Na jaře brzy obrůstá. Jedná se o druh, který je zimovzdorný a mrazuvzdorný, odolný vůči plísni sněžné a vůči zastínění. Nevýhodou je, že díky tuhým listům se stařina pomalu rozkládá a řezné plochy po seči nekrotizují. Optimální výška sekání je 2 – 4 cm.

   Detail listu metlice trsnaté    Trávník z metlice trsnaté

Využívá se především do užitkových nebo krajinných trávníků. Zkouší se její využití pro sportovní trávníky. Velmi vhodná je na zastíněné plochy.

Bojínek cibulkatý (Phleum bertolonii)

Bojínek cibulkatý má krátké podzemní výběžky. Ve srovnání s bojínkem lučním je nízkého vzrůstu. Dosahuje výšky 10 – 15 cm. Po zasetí pomalý růst a vývoj. Daří se mu na vysýchavých a výhřevných stanovištích. Odolný proti sešlapávání. Dříve byl využíván do směsí pro sportovní trávníky.

   Detail listu bojínku cibulkatého    Trávník z bojínku cibulkatého

V současnosti se dává do užitkových trávníků. Výhodou je nízká produkce biomasy.

   Světle zelený bojínek cibulkatý a zaschlý psineček výběžkatý v trávníku

Lipnice nízká (Poa supina)

Světle zelená barva. Daří se ji na vlhkých a zastíněných stanovištích. Velmi dobře roste ve stínu. Využití do sportovních trávníků.

   Směs pro sportovní trávníky s 5 % lipnice nízké

Lipnice roční (Poa annua)

Známa spíše jako nepříjemný plevelný druh trávníků. Na jaře brzy obrůstá a velmi dobře snáší zátěž. Ve Spojených státech využívána do golfových greenů. Kulturní formy šlechtěny na odolnost vůči suchu a chladu. Vyšlechtěné kultivary adaptované na pro chladné regiony, ale také pro subtropické klima. Šlechtitelským cílem je zvýšit intenzitu odnožování a tvorbu sterilních výhonů.

Lipnice hajní (Poa nemoralis)

Patří k druhům nenáročným na živiny. Na jaře brzy odrůstá. Velmi dobře snáší zastínění, ale často je napadána houbovými chorobami. Nevyhovuje ji časté a příliš nízké kosení. Konkurenčně slabý druh.

Lipnice smáčknutá (Poa compressa)

Lipnice smáčknutá má výrazně zploštělá stébla a pochvy. Daří se jí na výsušných stanovištích (okraje silnic a železnic). Nenáročná na hnojení. Optimální výška seče 4 cm.

Lipnice obecná (Poa trivialis)

Známa spíše jako plevelný druh trávníků. V některých oblastech se zkouší pro dosevy golfových greenů.

Smělek štíhlý (Koeleria macrantha)

Krátce výběžkatá tráva. Snáší sekání na výšku 6 mm. Vzchází za 20 - 25 dnů. Patří k druhům s pomalým vývinem, ale je vytrvalý. Nízká konkurenční schopnost. Daří se mu na sušších stanovištích a chudších půdách se zásaditým pH. Patří k druhům velmi náročným na světlo. Na jaře později obrůstá a v podmínkách krátkého dne zcela zastavuje růst. Náchylný je také k napadení houbovými chorobami. Výhodou je, že zůstává zelený také v době dlouhodobého sucha. Přírůstky jsou o 50 % nižší než u lipnice luční a kostřavy červené.

Ve světě je využíván do užitkových trávníků, krajinných trávníků, pro střešní ozelenění. Na golfových hřištích se využívá nejen na dráhy golfových greenů, ale bývá také používán na greeny.

Troskut prstnatý (Cynodon dactylon)

Podobně jako smělek štíhlý patří k druhům, které na jaře později obrůstají a jsou velmi náročné na světlo. Troskut prstnatý je suchovzdorný, zelený zůstává také v době dlouhodobého sucha. Daří se mu na písčitých půdách.

Jílek mnohokvětý (Lolium multiflorum)

Velmi rychlý vývin. Vzchází do 7 dnů. Rychle zapojuje povrch půdy. Náročný na vláhu a živiny. Náchylný na houbové choroby. Není vytrvalý. Používá se do směsí pro krajinné trávníky. V některých zemích se využívá také pro přesevy sportovních trávníků, rychle zapojuje prázdná místa v porostu. Podíl ve směsi by měl být do 10 %.Předchozí Autor Jiří Skládanka, Jana Vrzalová, Ivo Vyskočil
Datum poslení aktualizace stránky:  03. 07. 2009
Následující