Úvod
Pěstební plochy
Jeteloviny
Trávy
Semenářské porosty trav a jetelovin
Jetelotravní směsi
Jednoleté pícniny
Význam travních porostů
Pratotechnika
Pastva
Konzervace objemných krmiv
Jadrná krmiva
Krmné doplňky
Krmivářský průmysl
Výhody úprav krmiv
Možnosti úprav krmiv
Živiny
Krmení skotu
Krmení prasat

 
        © 2011
upravy_krmiv 13 Krmivářský průmysl

13.2 Úpravy krmiv

Úpravy krmiv mohou fyzikální, chemické, biologické nebo kombinované.

Šrotování - úder na zrno ve velké rychlosti.

Drcení - zmáčknurí nebo rozlomení zrna.

Extrudování - protlačování krmiva zúženým otvorem. Během extruze vzniká tlak a teplo, dochází k deaktivaci škodlivých látek. Extruze probíhá suchou nebo mokrou cestou. Na mokré cestě krmivo zmazovatí, uvolní se škrob a při použití páry dochází k dezinfekci povrchu krmiva.

Vločkování - rozmačkání zrna suchou nebo mokrou cestou

Mikronizace - během ohřevu se voda v zrnech mění v páru. Dochází ke změně objemu a roztrhnutí zrna, škrob se dostává na povrch. Používá se mikrovlné záření.

Pražení - probíhá mezi 116 až 147 °C (tato teplota nesmí být překročena uvnitř zrna), dochází k ohřátí zrna, částečně může být popálena slupka.

Tvarování - vytváření tvarů z pošrotovaného zrna. Jestliže je ve výsledném tvaru více než 50 % částic nad 10 mm hovoříme o briketování. Jestliže je více než 50 % částic pod 10 mm hovoříme o granulování. Granulací se zvyšuje strvitelnost, manipulovatelnost, slouží k ochraně vitamínů, snižuje se prašnost, zabraňuje se degradovatelnosti krmiva. Na druhou stranu granulace výrazně zvyšuje náklady na krmiva.

Okyselování - používá se nejvíce pro jadrná krmiva. Bráníme rozvoji plísní a tím také následné kontaminaci krmiva mykotoxiny, okyselení zvyšuje atraktivitu krmiva pro některá zvířata, působí navích antibakteriálně. Pro okyselení se používají organické kyseliny.Předchozí Autor Jiří Skládanka, Petr Doležal, Ivo Vyskočil
Datum poslení aktualizace stránky:  11. 01. 2012
Následující