Úvod
Pěstební plochy
Jeteloviny
Trávy
Semenářské porosty trav a jetelovin
Jetelotravní směsi
Jednoleté pícniny
Význam travních porostů
Pratotechnika
Pastva
Konzervace objemných krmiv
Jadrná krmiva
Krmné doplňky
Krmivářský průmysl
Výhody úprav krmiv
Možnosti úprav krmiv
Živiny
Krmení skotu
Krmení prasat

 
        © 2011
krmivarsky_prumysl 13 Krmivářský průmysl

13 Krmivářský průmysl

Řídí se zákonem o krmivech 91/1996 Sb. Výrobce krmných směsí musí deklarovat svůj výrobek, z čeho jsou krmiva složena (přesné analytické složení). Musí být doložen poměr živin, komponenty od největších po nejmenší. Zodpovědná osoba musí mít VŠ kvalifikaci nbo 10 let praxe.Předchozí Autor Jiří Skládanka, Petr Doležal, Ivo Vyskočil
Datum poslení aktualizace stránky:  11. 01. 2012
Následující