Úvod
Pěstební plochy
Jeteloviny
Trávy
Semenářské porosty trav a jetelovin
Jetelotravní směsi
Jednoleté pícniny
Význam travních porostů
Pratotechnika
Pastva
Konzervace objemných krmiv
Jadrná krmiva
Krmné doplňky
Krmivářský průmysl
Živiny
Krmení skotu
Krmení prasat

 
        © 2011
pestebni_plochy_picnin 1 Pěstební plochy pícnin

1 Pěstební plochy pícnin

Sklizeň pícnin na orné půdě (zdroj ČSU)

Rok

Plocha (ha)

Výnos v seně (t/ha)

Sklizeň (t)

2003
505 673
4,99
2 521 642
2004
498 457
6,08
3 032 890
2005
473 815
6,43
3 047 385
2006
454 443
6,14
2 791 913
2007
410 000
6,25
2 562 404
2008
400 283
6,48
2 595 221
2009
396 713
2010  

Sklizeň jednoletých pícnin (zdroj ČSU)

Rok

Plocha (ha)

Výnos (t/ha)

Sklizeň (t)

1997
351 980
29,11
10 246 967
2003
261 041
24,35
6 366 181
2004
275 986
27,23
7 516 009
2005
252 899
30,75
7 776 292
2006
241 822
28,39
6 865 866
2007
204 156
30,03
6 131 339
2008
212 037
31,55
6 689 983
2009
216 200

Sklizeň kukuřice na siláž a na zeleno (zdroj ČSU)

Rok

Plocha (ha)

Výnos (t/ha)

Sklizeň (t)

1997
259 093
32,90
8 523 589
2003
207 197
27,55
5 707 436
2004
213 547
30,26
6 462 231
2005
192 501
35,69
6 870 443
2006
185 700
32,66
6 065 651
2007
161 884
34,41
5 569 698
2008
173 899
35,33
6 143 805
2009
179 663

Plocha kukuřice v Evropě roku 2010 (tis. ha)

Rok

Plocha

Francie 2 985
Německo 2 330
Rumunsko 2 314
Maďarsko 1 147
Itálie 935
Polsko 635
Rakousko 282
Česká republika 282
Slovensko 256

Sklizeň víceletých pícnin (zdroj ČSU)

Rok

Plocha (ha)

Výnos (t/ha)

Sklizeň (t)

1997
420 506
6,63
2 787 657
2003
244 272
5,11
1 248 406
2004
222 471
6,88
1 529 688
2005
220 916
6,75
1 492 127
2006
212 621
6,67
1 418 740
2007
205 844
6,49
1 336 136
2008
188 246
6,68
1 257 224
2009
180 513

Sklizeň vojtěšky seté (zdroj ČSU)

Rok

Plocha (ha)

Výnos (t/ha)

Sklizeň (t)

1997
116 128
7,61
883 871
2003
79 323
6,31
500 186
2004
80 029
8,41
672 720
2005
83 624
8,31
695 097
2006
80 885
8,26
667 758
2007
77 204
7,91
610 479
2008
72 509
8,05
583 724
2009
68 974

Sklizeň jetele lučního (zdroj ČSU)

Rok

Plocha (ha)

Výnos (t/ha)

Sklizeň (t)

1997
114 165
8,29
946 568
2003
58 421
6,42
375 074
2004
59 673
8,14
485 945
2005
57 635
7,96
458 844
2006
55 474
7,82
433 989
2007
55 655
7,77
432 315
2008
48 196
8,02
386 358
2009
46 481

Vývoj ploch trvalých travních porostů (tis. ha)

Rok

Louky

Pastviny

1920
766
406
1934
746
320
1948
726
367
1961
692
304
1977
594
280
1985
567
256
1991
602
262
1999
665
285 
2006
976

Plochy pícnin na orné půdě ve světě (tis. ha), (zdroj FAO)

Světadíl

1980

1990

2000

Afrika severní
1 220
 1 113
1 166
Afrika jižní
250
245
220
SSSR (Rusko)
16 958
16859
(3 670)
Asie východní
150
171
121
Asie střední    
315
Asie jihovýchodní
442
618
556
Asie západní
198
377
587
Severní Amerika
15 092
13 176
12 108
Střední Amerika
383
485
567
Jižní Amerika
6 868
3 803
3 171
Evropa
8 058
9 934
12 303
Austrálie
220
201
232

Plochy pastvin ve světě (tis. ha), (zdroj FAO)

Světadíl

1980

1990

2000

Afrika
911 110 (31,06 %)
 920 374 (31,38 %)
869 878 (29,65 %)
Asie
1 016 148 (28,97 %)
1 126 845 (32,12 %) 
1 106 060 (31,53 %)
Amerika
769 041 (20,07 %)
798 909 (20,85 %)
808 920 (21,11 %)
Evropa
85 578 (3,87 %)
82 756 (3,75 %)
182 344 (8,25 %)
Oceanie
453 465 (53,43 %)
430 511 (50,72 %)
419 455 (49,42 %)
Svět
3 244 404 (24,95 %)
3 368 403 (25,90 %)
3 442 078 (26,47 %)
Do ploch v Evropě se od roku 2000 počátá také Ruská federace
Pokles ploch v Africe dán poškozováním travních porostů ve východní části světadílu, případně jejich převedením na ornou půdu


Předchozí Autor Jiří Skládanka, Petr Doležal, Ivo Vyskočil
Datum poslení aktualizace stránky:  09. 01. 2012
Následující