Úvod
Pěstební plochy
Jeteloviny
Trávy
Semenářské porosty trav a jetelovin
Jetelotravní směsi
Jednoleté pícniny
Význam travních porostů
Pratotechnika
Pastva
Konzervace objemných krmiv
Jadrná krmiva
Krmné doplňky
Krmivářský průmysl
Živiny
Krmení skotu
Krmení prasat

 
        © 2011
PICVK_uvod

Tato multimediální prezentace byla zpracována s podporou projektu FRVŠ č. 2644/2011

Publikování textu a fotografií je možné pouze se souhlasem autorů prezentace

© Agronomická fakulta MENDELU v Brně 2011


Předchozí Autor Jiří Skládanka, Petr Doležal, Ivo Vyskočil
Datum poslení aktualizace stránky:  05. 01. 2012
Následující