O cvičebnici

Co v cvičebnici najdete

Cvičebnice "Hodnocení výživné hodnoty krmiv" slouží jako doplňkový učební materiál pro studenty se zemědělskou tématikou. Cvičebnice je zaměřena zejména na oblast hodnocení stravitelnosti krmiv, hodnocení obsahu energie a také na hodnocení kvality dusíktatých látek u různých druhů hospodářských zvířat. V každé kapitole je uveden jak teoretický základ tak i řada příkladů na procvičení. U jednotlivých příkladů je uvedeno zadání, postup výpočtu s použitými vzorci a výsledek. U většiny příkladů je možné zvolit jednu ze tří obtížnosti zadání. Příklady jsou demonstrovány na konkrétních krmivech, kde u jednotlivých krmiv je uveden krátký popis krmiva s obsahem živin a fotodokumentací.

Komu je cvičebnice určena

Prezentace je určena nejen studentům fakult Mendelovy univerzity v Brně, ale také studentům jiných vysokých škol, kteří ke svému studiu potřebují znalosti týkající se hodnocení kvality krmiv a výživy zvířat.

Autoři Použitá literatura Správa stránek

Autoři

Vedoucí autorského kolektivu: Ing. Jitka Dvořáčková

Spoluřešitelé:

  • Prof. MVDr. Ing. Petr Doležal, CSs.
  • Ing. Jan Hladký
  • Ing. Ivo Vyskočil

Použitá literatura

  • BERAN, M., Oplyvňovanie bachorovej fermentácie prežúvavcov, Košice: Harlequin qualiy s. r. o., , 2002, ISBN 80-968824-2-2
  • EWING,, W. N., The FEEDS Directory, Leicestershire: Context Publications, 1997, 120 s., ISBN 1-899043-01-2
  • KACEROVSKÝ, O. a kol.: Zkoušení a posuzování krmiv,Státní zemědělské nakladatelství Praha, 1990, s.213, ISBN 80-209-0098-5
  • MENDELOVA UNIVERZITA V BRNĚ. Katalog krmiv. Multimediální prezentace ústavu výživy zvířat a pícninářství.[online]. Dostupné z: http://web2.mendelu.cz/af_222_multitext/krmiva/page.php?lang=cze&id=1
  • ZEMAN, L. a kol., Katalog krmiv,  VÚVZ Pohořelice, 1995, ISBN 80-901598-3-4
  • ZEMAN, L. a kol., Výživa a krmení hospodářských zvířat, Praha : Profi Press, s.r.o., 2006, 360 s, ISBN 80-86726-17-7

Tato multimediální prezentace byla zpracována s podporou projektu FRVŠ č. 3025/2011/G4 v roce 2011.

logo_af logo_mendelu