minerální HNOJIVA - hořečnatá

| ESTA Kieserit – MgSO4.H2O | Hořká sůl - MgSO4.2 H2O (Bittersalz) | Síran hořečnatý  | Lamag | Klomag – zinek | Použití hořečnatých hnojiv |


     V sortimentu povolených hořečnatých hnojiv se nacházejí jednak hnojiva čistě hořečnatá, kterých je zde ovšem poměrně malý počet, protože se bilancuje s hořčíkem i v ostatních hnojivech, především draselných a vápenatých. Ve snaze řešit deficit hořčíku v půdách je tento prvek přidáván i k dalším hnojivům, zejména dusíkatým. Proto se v posledních letech objevuje v seznamu řada hnojiv kapalných, která jsou v kombinaci s dusíkem určena speciálně pro listovou aplikaci.

ESTA Kieserit – MgSO4.H2O

     Obsahuje 25 % MgO. Čistý se sice netěží, ale je složkou tvrdé soli, z níž se získává flotací. Dováží se k nám z Německa v granulované a práškové formě. Ve vodě je dobře rozpustný, proto je vhodný k základnímu hnojení i přihnojování během vegetace. Reaguje fyziologicky kysele, doporučuje se tedy na půdy neutrální až zásadité.

nahoru


Hořká sůl - MgSO4.2 H2O (Bittersalz)

     Získává se překrystalizováním kieseritu na síran hořečnatý. Dováží se k nám z Německa s obsahem 16,5 % MgO. Jedná se kvalitativně o nejčistší výrobek, velmi rychle se rozpouští ve vodě a z tohoto důvodu je vhodným hnojivem pro listovou aplikaci. Doporučuje se postřik 5%-ním roztokem. Je možná kombinace s kapalnými hnojivy (DAM-390, NP roztoky) podle doporučení výrobce. V sortimentu hořečnatých hnojiv je registrováno nové Hořká sůl „microtop“ (obsahuje 15 % MgO, 12 %S, 1 %B). Jedná se o listové hnojivo s okamžitým účinkem.

nahoru


Síran hořečnatý – dovoz z Polska

nahoru


Lamag – 16 % MgO – listové suspenzní hnojivo s kurativním účinkem, odstraňuje latentní i zjevný nedostatek hořčíku. Zvyšuje odolnost proti houbovým chorobám. Toto hnojivo tvoří základ celé řady dalších, která se vyrábí přidáváním dalších složek:

  • Lamag – bór (16 % MgO + B)

  • Lamag – bór – síra (16 % MgO, 15 % S; 4 %B)

  • Lamag – molybden (16 % MgO, 1 % Mo)

  • Lamag – vápník (16 % MgO, 1 % CaO)

  • Lamag – vápník 5 (16 % MgO, 5 % CaO)

nahoru


Klomag – zinek – 20 % MgO + 10 % Zn. Listové suspenzní hnojivo k odstranění deficitu Mg a Zn.

nahoru


Použití hořečnatých hnojiv

Při hnojení hořčíkem je třeba vycházet z:

  • druhu hořečnatého hnojiva

  • půdních vlastností

  • zásoby hořčíku v půdě

  • nároků pěstovaných rostlin

Hnojením je třeba udržovat dobrý obsah hořčíku v půdě. Pokud je zásoba hořčíku v půdě malá a nedostává se finančních prostředků na nákup hnojiv, doporučuje se provést alespoň foliární výživu hořečnatými nebo hořečnato-dusíkatými hnojivy.

nahoru


autor textu: Prof. Ing. Jaroslav Hlušek, CSc.

Poslední aktualizace: 23.01.2004 08:56
 kieserit


kieserit granulovaný


hořká sůl


hořká sůl

    


 

 

Ústav agrochemie a výživy rostlinMZLU v Brně, Zemědělská 1, 613 00 Brno