Mezinárodní stupnice vývojových fází BBCH

   základní literatura:
Tato prezentace vznikla za podpory projektu FRVŠ 1115/2001